Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/2/2024
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v roce 2024 z rozpočtu městské části Praha 10 v celkové výši 500 000 Kč prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                        Termín: 31. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-199981/2024

Zpět na začátek usnesení