Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/1/2024
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Praha, Hasičská stanice č. 5, jehož celková hodnota nepřekročí 400 000 Kč, včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                        Termín: 31. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-199734/2024

Zpět na začátek usnesení