Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2024

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/13/2024
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášeného dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2024 žadateli Společenství vlastníků Ruská 566, Praha 10 na adrese Ruská 566/26, Praha 10, 101 00, ve výši uvedené ve sloupci „navržená částka“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt ve znění schváleném usnesením Rady MČ Praha 10 č. 0667/RMČ/2023 ze dne 5. 10. 2023 s žadatelem Společenství vlastníků Ruská 566, Praha 10 na adrese Ruská 566/26, Praha 10, 101 00 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. ukládá
  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu č. I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 7. 2024

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-229444/2024

Zpět na začátek usnesení