Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 8940/103130 na pozemku parc. č. 1339/2 k bytové jednotce č. 1031/4 v k. ú. Vršovice, obec Praha

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/12/2024
Číslo materiálu: 7

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 8940/103130 na pozemku parc. č. 1339/2
    k bytové jednotce č. 1031/4 v k. ú. Vršovice, obec Praha, do společného jmění manželů *******  a *******, za kupní cenu 55 719 Kč
  2. uzavření kupní smlouvy na prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 8940/103130 na pozemku parc. č. 1339/2 k bytové jednotce č. 1031/4 v k. ú. Vršovice, obec Praha,
    s manželi *******  a *******, za kupní cenu 55 719 Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s manželi *******  a *******, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2024

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-091097/2024

 P10-248971/2024

Zpět na začátek usnesení