Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2023 a Informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2023

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/8/2024
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

1.  informaci o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2023 a informaci o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

2. informaci, že od roku 2024 budou Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ v Praze 10 v roce 2024 a Informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ v Praze 10 do konce roku 2030 poskytovány členům ZMČ ve formě samostatné přílohy Závěrečného účtu MČ Praha 10 za příslušný rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Čásenský, místostarosta

Číslo tisku:    P10-201049/2024

Zpět na začátek usnesení