Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh aktualizace Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/4/2024
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. text Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1. podepsat Jednací řád zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 schválený dle bodu I.2. tohoto usnesení

Termín: 31. 7. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: A. Štěpánek, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-240939/2024

Zpět na začátek usnesení