Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o aktuálním vývoji záměru „Nový květ“

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/7/2023
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o aktuálním vývoji záměru „Nový květ“ dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:      P10-401596/2023

Zpět na začátek usnesení