Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Volba člena Výboru pro energetický management Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/3/2023
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci JUDr. Radmily Kleslové na členství ve Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10, a to ke dni 25. 9. 2023

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, členkou Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10

 

Ing. Romanu Šímovou, LL.M., MBA (ANO 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Kleslová, členka ZMČ

Číslo tisku :   ---

Zpět na začátek usnesení