Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Ústředna, s. r. o.

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/13/2023
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Ústředna, s. r. o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální dotace pro subjekt Ústředna, s. r. o., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Bc. Lojdovi, místostarostovi  

1.1. zajistit vypracování a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

 

                                                                                               Termín: 30. 10. 2023

 

1.2. podepsat za MČ Praha 10 Veřejnoprávní smlouvu podle vzoru schváleného v bodě I. b) tohoto usnesení s příjemcem dotace Ústředna, s. r. o.

 

                                                                                               Termín: 30. 10. 2023

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Šutka, místostarosta         

                      Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-379109/2023

Zpět na začátek usnesení