Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/9/2023
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

Zásady hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10, schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 22/7/2021 ze dne 25. 1. 2021

 

II. schvaluje

Zásady hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. postupovat při pronajímání nebytových prostor svěřených městské části Praha 10 v souladu se Zásadami hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schválenými dle bodu II. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 31. 3. 2024

 

1.2. zajistit vydání Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 dle bodu II. tohoto usnesení v interním systému norem QMS

 

Termín: 31. 10. 2023

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S. E., 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-367890/2023

Zpět na začátek usnesení