Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023

Datum přijetí: 25.9.2023
Číslo usnesení: 5/6/2023
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:      P10-305186/2023

Zpět na začátek usnesení