Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/17/2023
Číslo materiálu: 25
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851 mezi MČ Praha 10 a spolkem YMCA Praha, IČO 265 29 122, se sídlem Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II. ukládá

     1. MgA. Kašparovi, místostarostovi

1.1. podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851, schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 28. 4. 2023

 

 

       2. Radě MČ Praha 10

2.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851, schváleného dle bodu I. tohoto usnesení 

 

Termín 12. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:     P10-114947/2023

Zpět na začátek usnesení