Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/1/2023
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10, paní Lidmily Leškové

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Čásenský, předseda Návrhového výboru

Číslo tisku:    P10-118970/2023

Zpět na začátek usnesení