Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/19/2023
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:    P10-339237/2022

Zpět na začátek usnesení