Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/17/2023
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

1.poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2022 žadateli
Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

2.poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2022 žadateli
TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

3.poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2022 žadateli
soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

4.poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2022 žadateli
Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

5.poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2022 žadateli
Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

6.uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. 1., 2., 3., 4., 5. tohoto usnesení ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

1.Ing. arch. Valovičovi, starostovi

1.1.podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. 1., 2., 3., 4., 5. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2023

 

2.Radě MČ Praha 10

2. 1.zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. 6. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:    P10-484672/2022

Zpět na začátek usnesení