Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38.

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/9/2023
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 38., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů
    na pozemcích, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b). tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření s kupujícími

 

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:   P10-439988/2022

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení ZMČ č. 2/9/2023 ze dne 30. 1. 2023

 

 

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození/ IČO

1

Slovinská/Vršovice

765

15

765/23

1+0

671 000

1 995 000

*******

*******

2

Na Míčánkách/ Vršovice

901

6

901/1

1+1

3 066 000

3 216 000

*******

*******

3

Brtnická/Michle

1034

8

1034/12

1+0

2 650 000

2 650 000

*******

*******

4

Slovinská/Vršovice

765

15

765/20

1+0

2 953 000

4 025 000

*******

*******

 

Zpět na začátek usnesení