Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/19/2022
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zřizuje

funkci zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

 

II. určuje

v souladu s § 52 odst. 3) písm. a) a § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze uvolněný výkon funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

 

III. volí

Mgr. Adama Šilara (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)  do funkce uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

 

IV. ukládá

1. Mgr. Adamu Šilarovi, uvolněnému členovi ZMČ pro výkon funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

1.1. konzultovat, posuzovat a podílet se na přípravách podkladových materiálů pro jednání orgánů MČ Praha 10 (ZMČ a jeho výborů, RMČ a jejích komisí a ÚMČ) v oblasti digitalizace a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

 

1.2. předkládat ZMČ Praha 10  informační zprávy o činnosti vždy do 31. 3. každého roku

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Narovec, člen ZMČ

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení