Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/2/2022
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. konstatuje

dle ustanovení § 5 odst. 2 a 3 a § 55 odst. 6 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, neslučitelnost funkce člena ZMČ Praha 10 Mgr. Stanislava Šimka s funkcí referenta oddělení bezpečnostního managementu odboru kontroly a komunikace, vykonávanou jmenovaným v rámci pracovního poměru u městské části Praha 10

 

  1. vyzývá

1. Mgr. Stanislava Šimka, člena ZMČ Praha 10,

  1. aby v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, učinil do 3 dnů od ustavujícího zasedání zastupitelstva právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru vůči městské části Praha 10

 

  1. a aby v souladu s ustanovením § 55 odst. 6 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve lhůtě do tří měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva předložil starostovi MČ Praha 10 doklad o tom, že důvod neslučitelnosti funkcí pominul

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:    P10-443349/2022

Zpět na začátek usnesení