Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

. Návrh nesouhlasu MČ Praha 10 s žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 2798/434, 435 a 436, včetně budovy č.p. 3420 v k. ú. Strašnice ze svěřené správy MČ Praha 10

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/5/2022
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. nesouhlasí

s odejmutím pozemků parc. č. 2798/434, 435 a 436 a budovy s č. p. 3420 v k. ú. Strašnice ze svěřené správy MČ Praha 10 z důvodu jejich strategického významu a rozvojového potenciálu

 

III. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. písemně informovat radní hl. m. Prahy, MgA. Třeštíkovou, o stanovisku MČ Praha 10 schváleném ve smyslu bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 5. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., předseda klubu zastupitelů TOP 09

                        JUDr. Kleslová, předsedkyně klubu zastupitelů ANO2011

Číslo tisku:     P10-091381/2022

Zpět na začátek usnesení