Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/10/2022
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace podle příloh č. 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu

 

  1. uzavření veřejnoprávních smluv, včetně případných dodatků s vybranými příjemci podle příloh č. 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10                                                                                                                             

1.1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu č. I. tohoto usnesení, včetně dodatků ke smlouvám

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka rady

Číslo tisku:    P10-048552/2022

Zpět na začátek usnesení