Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace

Datum přijetí: 28.2.2022
Číslo usnesení: 28/1/2022
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. odsuzuje

vojenskou agresi Ruské federace za pomoci Běloruska vůči Ukrajině

 

II. podporuje

právo na nezávislost a samostatnost Ukrajiny, nedotknutelnost státních hranic Ukrajiny a právo na ozbrojený odpor proti okupačním vojskům na jejím území

 

III. deklaruje

připravenost poskytnout humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům dle možností MČ Praha 10

 

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zřídit „Komisi pro humanitární pomoc Ukrajině“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

                                                                                                                

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatelé: Ing. Komrsková, 1. místostarostka, předsedkyně klubu zastupitelů

Piráti Praha 10

Ing. arch. Valovič, místostarosta, předseda klubu zastupitelů ODS

Mgr. Mareš, předseda klubu zastupitelů Koalice Vlasta

Ing Pek, S.E., předseda klubu zastupitelů TOP 09

JUDr. Kleslová, předsedkyně klubu zastupitelů ANO2011

Mgr. Cabrnochová, členka ZMČ za SpP

Číslo tisku:      P10-085350/2022

Zpět na začátek usnesení