Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021

Datum přijetí: 20.12.2021
Číslo usnesení: 27/11/2021
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

zprávu o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-508904/2021

Zpět na začátek usnesení