Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s.

Datum přijetí: 15.11.2021
Číslo usnesení: 26/6/2021
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s., do finančního limitu ve výši 130 000 000 Kč

 

  1. uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-436372/2021

Zpět na začátek usnesení