Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/21/2021
Číslo materiálu: 24
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1.  

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2021

Termín: 30. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-162749/2021

Zpět na začátek usnesení