Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Hasičské stanici č. 5

Datum přijetí: 21.6.2021
Číslo usnesení: 24/3/2021
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2, IČO 708 86 288, Hasičská stanice č. 5, skládajícího se z 1 ks bateriově poháněného přetlakového ventilátoru LEADER Batfan 3, který slouží k odvětrávání zakouřených prostor, 1 ks náhradní baterie k přetlakovému ventilátoru LEADER Batfan a 14 ks náhlavních sad Dräger (Savox) HC-1, jehož celková hodnota nepřekročí 300 000 Kč, včetně DPH

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

                                                                                   Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-205734/2021

 

Zpět na začátek usnesení