Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.1.2021
Číslo usnesení: 22/7/2021
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

Zásady hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10, schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 10/45/2016 ze dne 1. 6. 2016

 

II. schvaluje

Zásady hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. postupovat při pronajímání nebytových prostor svěřených městské části Praha 10  v souladu se Zásadami hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části  Praha 10, schválenými dle bodu II. tohoto usnesení

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2021

 

1.2. zajistit vydání Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 dle bodu II. tohoto usnesení v Interním systému norem QMS

 

Termín: 5. 2. 2021

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:     P10-011449/2021

Zpět na začátek usnesení