Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21//2020
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: stazen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení