Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021

Datum přijetí: 21.12.2020
Číslo usnesení: 21/1/2020
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. rozpočet na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3. plán zdaňované činnosti na rok 2021 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  4. střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2026 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  5. Akční plán MČ Praha 10 na rok 2021 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1) písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2021 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.;

  • v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10),
  • v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu na výši částky včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10,
  • k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč.

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. provést rozpis závazných ukazatelů na rok 2021 dle přílohy č. 2. předloženého materiálu

 

Termín: leden 2021

- 2 -

 

1.2.   stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2021
pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10, LDN Vršovice Praha 10
a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací

 

Termín: leden 2021

 

1.3.   stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2021 pro zaměstnance ÚMČ Praha 10

 

Termín: leden 2021

 

1.4.   ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

 

Termín: září 2021

Termín: červen 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:     P10-164471/2020

Zpět na začátek usnesení