Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc.č. 2445/3 o výměře 4 m2 - ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/13/2020
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej pozemku parc. č. 2445/2 o výměře 15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc. č. 2445/3 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Strašnice, vlastníkovi garáže *****, datum narození *****, bytem *****, Praha 10 a *****, datum narození *****, bytem *****, Praha 9, za celkovou kupní cenu ve výši 95 000 Kč
  2. uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc. č. 2445/2 o výměře  15 m2 - zastavěná plocha a pozemku parc. č. 2445/3 o výměře 4 m2 – ostatní plocha,  vše v k. ú. Strašnice, vlastníkovi garáže *****, datum narození *****, bytem *****, Praha 10 a *****, datum narození *****, bytem *****, Praha 9, za celkovou kupní cenu ve výši 95 000 Kč

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 10. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-023455/2020

Zpět na začátek usnesení