Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/6/2019 ze dne 25. 11. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 29.

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/8/2020
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/6/2019 ze dne 25. 11. 2019 v části II., odst. b), řádek pátý:

 

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Velikost bytu

Odhadní

cena v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

IČO

Jakutská

1200

11

1200/07

2+1

4 360 000

4 380 000

AAA Realitní fond, a.s.

274 13 934

 

 

II. schvaluje

zrušení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 29, vyhlášeného dle usnesení RMČ č. 434 ze dne 11. 6. 2019 k bytové jednotce dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. písemně informovat společnost AAA Realitní fond, a. s., IČO 274 13 934, se sídlem Masarykovo nábř. 235/28, 110 00 Praha 1, ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta       

Číslo tisku:    P10-013733/2020

 P10-044229/2020

Zpět na začátek usnesení