Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2020

Datum přijetí: 2.3.2020
Číslo usnesení: 15/10/2020
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) zprávu o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) Plán zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-018166/2020

Zpět na začátek usnesení