Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy

Datum přijetí: 11.2.2020
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 126

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování hazardních her na území hl. m. Prahy, v tom smyslu, aby obecně závaznou vyhláškou nebylo na území městské části Praha 10 povoleno provozování žádné hazardní hry ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Mgr. Kočímu, uvolněnému členu RMČ

1.1.    zajistit odeslání vyjádření schváleného v bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 19. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         samospráva

Provede:         Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-015647/2020

 

Zpět na začátek usnesení