Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu tajemníka/ce Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 16.12.2019
Číslo usnesení: 13/17/2019
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. odvolává

Bc. Ivanu Paterovou (KS) z funkce tajemnice Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 ke dni 31. 12. 2019

 

II. volí

Mgr. Tomáše Kosmela (OKK) do funkce tajemníka Kontrolního výboru (KoV)  Zastupitelstva městské části Praha 10, a to s účinností od 1. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA pověřená výkonem činností tajemníka ÚMČ Praha 10

Číslo tisku:    P10-132841/2019

Zpět na začátek usnesení