Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého zisku

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/11/2019
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého hospodářského výsledku

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-099333/2019

Zpět na začátek usnesení