Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na neschválení zvyšování daně z nemovitých věcí prostřednictvím změn koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí obecně závazné vyhlášky, připravované ke schválení HMP

Datum přijetí: 11.9.2019
Číslo usnesení: 9/0/2019
Číslo materiálu: 1

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

neprojednáno - neschválen program zasedání

Zpět na začátek usnesení