Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, K Botiči, Praha 10“

Datum přijetí: 13.8.2019
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: 608

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise ze dne 29. 7. 2019 „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, K Botiči, Praha 10“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele KVS stavební, s. r. o., se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČO 289 82 703, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.   podepsat smlouvu na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, K Botiči, Praha 10“ se společností KVS stavební, s. r. o., se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČO 289 82 703, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 8. 2019

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         správa obecního majetku; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:     P10-082812/2019

Zpět na začátek usnesení