Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu záměru nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze

Datum přijetí: 16.4.2019
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 289

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o záměru nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze

 

  1. schvaluje
  1. nákup elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno
  2. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno pro zprostředkování burzovního obchodu

 

  1. ukládá

1. Ing. Floriánové, vedoucí OHS

  1. ve spolupráci s OMP připravit zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno pro zprostředkování burzovního obchodu

 

Termín: 31. 5. 2019

 

  1. uzavřít smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné zakázky se zřízenými organizacemi

 

Termín: 30. 6. 2019

 

 

- 2 -

 

 

  1. uzavřít smlouvu mezi MČ Praha 10 a vysoutěženým dohodcem „o zprostředkování burzovních obchodů z důvodu zajištění dodávky a odběru elektrické energie a zemního plynu“

 

Termín: 30. 6. 2019

 

2. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

2.1.    předložit Radě MČ Praha 10 informaci o výsledcích nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze

 

Kontrolní termín: 31. 12. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem

Provede:          Ing. Floriánová, ved. OHS; doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Floriánová, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-044259/2019

Zpět na začátek usnesení