Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o změně smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/8/2018
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o uzavření Memoranda dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

realizaci projektu škol v přírodě na Černé hoře dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1.   pokračovat v realizaci změny smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře

 

Termín: 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ         

Číslo tisku:    P10-075316/2018

Zpět na začátek usnesení