Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Žádost o prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 82/2016

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/22/2018
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prominutí sankce za nedodržení Smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 č. OKP 82/2016, včetně případného penále

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1 zajistit informování příjemce dotace HC Bohemians Praha, z. s., dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:    P10-052231/2018

Zpět na začátek usnesení