Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/1/2018
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.      schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2017, a to bez výhrad

 

II.    bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2017

 

III.   schvaluje

a) příděly z hospodářského výsledku roku 2017 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

 

Tabulka č. 1                                                                                                        v Kč

Organizace

HV/2017

Fond odměn

Fond rezerv

Základní školy

 

 

 

Brigádníků

296 122,30

207 285,40

88 836,90

Břečťanová

268 167,12

214 532,00

53 635,12

Gutova

869 824,90

435 000,00

434 824,90

Hostýnská

212 044,00

169 635,00

42 409,00

Jakutská

288 346,50

115 000,00

173 346,50

Karla Čapka

298 451,43

237 000,00

61 451,43

Nad Vodovodem

584 978,70

350 000,00

234 978,70

Olešská

509 747,94

350 000,00

159 747,94

 

 

 

- 2 -

 

Švehlova

305 297,80

225 000,00

80 297,80

U Roháč .kasáren

413 619,74

160 000,00

253 619,74

U Vršovic. nádraží

276 218,30

120 000,00

156 218,30

V Rybníčkách

229 374,00

100 000,00

129 374,00

Eden (Vladivostocká)

480 466,68

303 206,77

177 259,91

celkem ZŠ

5 032 659,41

2 986 659,17

2 046 000,24

Mateřské školy

 

 

 

Bajkalská

332 420,23

166 130,00

166 290,23

Benešovská

217 729,71

172 000,00

45 729,71

Dvouletky

221 251,55

121 251,55

100 000,00

Hřibská

1 388,90

0,00

1 388,90

Chmelová

161 505,77

120 000,00

41 505,77

Kodaňská

264 302,63

50 000,00

214 302,63

Přetlucká

280 359,14

100 000,00

180 359,14

Magnitogorská

28 694,00

12 000,00

16 694,00

Mládežnická

397 293,09

250 000,00

147 293,09

Nedvězská

175 395,71

79 980,00

95 415,71

Omská

107 890,51

80 000,00

27 890,51

Štěchovická

67 813,00

20 000,00

47 813,00

Tolstého

156 617,61

115 000,00

41 617,61

Troilova

99 226,91

60 000,00

39 226,91

Tuchorazská

103 879,01

50 000,00

53 879,01

U Roháč. kasáren

138 226,80

65 000,00

73 226,80

U Vršovic. nádraží

147 650,51

50 000,00

97 650,51

Ve stínu

157 634,40

40 000,00

117 634,40

Vladivostocká

239 300,38

12 000,00

227 300,38

Zvonková

247 363,69

47 363,00

200 000,69

celkem MŠ

3 545 943,55

1 610 724,55

1 935 219,00

Školní jídelna

1 755 738,65

1 404 589,00

351 149,65

KD Barikádníků

-196 245,11

0,00

0,00

Kultura

-196 245,11

0,00

0,00

ZŠ, MŠ, ŠJ, kultura

10 138 096,50

6 001 972,72

4 332 368,89

LDN

 

 

 

hlavní činnost

-475 425,48

0,00

0,00

doplňková činnost

600 000,00

0,00

124 574,52

CSOP

 

 

 

hlavní činnost

7 708,51

0,00

7 708,51

doplňková činnost

15 131,00

0,00

15 131,00

CELKEM

10 285 510,53

6 001 972,72

4 479 782,92

 

 

 

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2017

 

 

- 3 -

 

IV.   ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2017 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle bodu III. a) tohoto usnesení

                                                                                                     Termín: 30. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-038227/2018

Zpět na začátek usnesení