Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/23/2018
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10, včetně vyhodnocení Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 za rok 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) Plán zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 pro rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Cabrnochové, uvolněné člence RMČ

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně informace o vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 za rok 2018

 

                                                                                              Termín: 28. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-016871/2018

Zpět na začátek usnesení