Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“

Datum přijetí: 23.2.2018
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 105

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

bere na vědomí

informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

schvaluje

na základě doporučení hodnotící komise ze dne 9. 2. 2018 zrušení užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ dle § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 

ukládá

1. Mgr. Staňkovi, pověřenému ved. OBN

1.1.    informovat uchazeče o zrušení užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ a zveřejnit oznámení o zrušení užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ ve Věstníku veřejných zakázek

 

Termín: 28. 2. 2018

 

1.2.    předložit radě návrh na nové vyhlášení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 15. 5. 2018

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Staněk, pověřený ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Staněk, pověřený ved. OBN

Číslo tisku:      P10-021329/2018, P10-021803/2018

 

Zpět na začátek usnesení