Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/2/2017
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2016, a to bez výhrad

 

II. bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2016

 

III. schvaluje

a) příděly z hospodářského výsledku roku 2016 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

 

Tabulka č. 1                                                                                                                          v Kč

Organizace

HV/2016

Fond odměn

Fond rezerv

Základní školy

 

 

 

Brigádníků

299 414,74

127 029,00

172 385,74

Břečťanová

37 695,40

20 000,00

17 695,40

Gutova

111 933,86

67 160,00

44 773,86

Hostýnská

148 008,00

118 406,00

29 602,00

Jakutská

236 542,70

118 775,00

117 767,70

Karla Čapka

144 575,52

116 000,00

28 575,52

Nad Vodovodem

462 025,26

300 000,00

162 025,26

Olešská

472 334,22

330 633,00

141 701,22

 

 

 

- 2 -

 

 

Švehlova

276 625,24

206 000,00

70 625,24

U Roháč. kasáren

209 127,34

100 000,00

109 127,34

U Vršovic. nádraží

199 561,52

102 000,00

97 561,52

V Rybníčkách

259 304,72

100 000,00

159 304,72

Eden (Vladivostocká)

651 679,15

451 679,00

200 000,15

celkem ZŠ

3 508 827,67

2 157 682,00

1 351 145,67

Mateřské školy

 

 

 

Bajkalská

5 172,50

0,00

5 172,50

Benešovská

1 200,00

0,00

1 200,00

Dvouletky

280 809,85

140 400,00

140 409,85

Hřibská

299 033,72

45 000,00

254 033,72

Chmelová

377 920,65

283 000,00

94 920,65

Kodaňská

277 053,73

55 000,00

222 053,73

Přetlucká

38 640,99

0,00

38 640,99

Magnitogorská

118 727,25

88 700,00

30 027,25

Mládežnická

233 233,17

180 000,00

53 233,17

Nedvězská

89 119,84

65 488,00

23 631,84

Omská

92 121,01

73 697,00

18 424,01

Štěchovická

235 978,04

50 000,00

185 978,04

Tolstého

125 192,42

100 052,00

25 140,42

Troilova

179 407,17

44 852,00

134 555,17

Tuchorazská

80 172,85

20 000,00

60 172,85

U Roháč. kasáren

166 938,27

80 000,00

86 938,27

U Vršovic. nádraží

221 979,83

50 000,00

171 979,83

Ve stínu

187 207,91

40 000,00

147 207,91

Vladivostocká

173 172,81

129 848,00

43 324,81

Zvonková

243 010,83

123 000,00

120 010,83

celkem MŠ

3 426 092,84

1 569 037,00

1 857 055,84

Školní jídelna

3 235 947,43

2 588 757,94

647 189,49

KD Barikádníků

4 246,21

2 123,00

2 123,21

Kultura

4 246,21

2 123,00

2 123,21

ZŠ, MŠ, ŠJ, kultura

10 175 114,15

6 317 599,94

3 857 514,21

LDN

 

 

 

hlavní činnost

142 040,28

0,00

142 040,28

doplňková činnost

600 000,00

500 000,00

100 000,00

CSOP

 

 

 

hlavní činnost

6 212,83

0,00

6 212,83

doplňková činnost

260 290,15

0,00

260 290,15

CELKEM

11 183 657,41

6 817 599,94

4 366 057,47

 

 

 

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2016

 

 

- 3 -

 

 

 

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2016 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle Tabulky č. 1

                                                                                              Termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-029015/2017

Zpět na začátek usnesení