Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků k veřejné zakázce „Dodávka PC sestav“

Datum přijetí: 4.5.2017
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: 351

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

jmenuje

členy hodnotící komise a jejich náhradníky k veřejné zakázce „Dodávka PC sestav“ schválené usnesením RMČ Praha 10 č. 288 ze dne  6. 4. 2017, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II.   ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat jmenování členů hodnotící komise a jejich náhradníků dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 9. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         informatika; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-044605/2017; P10-047906/2017

 

 

 

Příloha č. 1 usnesení RMČ Praha 10 č. 351 ze dne 4. 5. 2017

 

 

 

Seznam členů hodnotící komise a jejich náhradníků:

 

Dodávka PC sestav

 

Hodnotící komise (16. 5. 2017 v 9:00 hod.)

 

Členové:

 

1.Ing. Viktor Lojík, člen ZMČ

2.Jiřina Vondráková, členka ZMČ

3.JUDr. Lubomír Ledl, člen ZMČ

4.Ing. František Volech, OHS

5.Mgr. Petr Janů, OMP

6., zástupkyně občanů

 

 

 

 

Náhradníci:

 

1.Ing. Zdeněk Vávra PhD., člen ZMČ

2.Kateřina Peštová, členka ZMČ

3.Ing. Jana Čunátová, členka ZMČ

4.Ing. Martina Floriánová, OHS

5.Romana Fejfarová, OMP

6., zástupkyně občanů

 

 

 

Zpět na začátek usnesení