Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/20/2016
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/20/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.      bere na vědomí 

podmínky stanovené usnesením ZHMP č. 15/10 ze dne 31. 3. 2016 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Bohemians („Ďolíček“), v k. ú. Vršovice, z vlastnictví společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy, pro realizaci úplatného nabytí areálu fotbalového stadionu Bohemians („Ďolíček“)

 

II.    schvaluje

na základě podmínek pro schválení úplatného nabytí areálu fotbalového stadionu Bohemians („Ďolíček“) hlavním městem Prahou a žádosti hlavního města Prahy, vyjádřených usnesením ZHMP č. 15/10 ze dne 31. 3. 2016 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Bohemians („Ďolíček“), v k. ú. Vršovice, z vlastnictví společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy:

 

ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., dohodou nebo odstoupením od smlouvy dle čl. 12.5. směnné smlouvy;

 

 

 

- 2 -

 

  1. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1.vyzvat BOHEMIANS REAL, a. s., aby na základě usnesení ZHMP č. 15/10 ze dne 31. 3. 2016, kterým bylo schváleno odkoupení nemovitostí Stadionu Bohemians („Ďolíček“) hlavním městem Prahou a tohoto usnesení ZMČ Praha 10 využili svého práva odstoupit od směnné smlouvy ze dne 1. 10. 2014

 

Termín: 30. 6. 2016

 

1.2.neobdrží-li MČ Praha 10 od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., odstoupení od směnné smlouvy ze dne 1. 10. 2014 ve smyslu bodu III./1.1. tohoto usnesení do 31. 7. 2016, uzavřít dohodu o ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s. 

 

Termín: 30. 9. 2016

 

1.3.neobdrží-li MČ Praha 10 od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., odstoupení od směnné smlouvy ze dne 1. 10. 2014 ve smyslu bodu III./1.1. tohoto usnesení do 31. 7. 2016 a nebude-li uzavřena dohoda se společností BOHEMIANS REAL, a. s., dle bodu III./1.2. tohoto usnesení do 30. 9. 2016, odstoupit od směnné smlouvy, uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s.

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-055325/2016

Zpět na začátek usnesení