Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/2/2016
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto kandidáty:

   

  1. Ing. Jiří Brom
  2. Jana Cibulková
  3. JUDr. Pavel Dosoudil
  4. JUDr. Dagmar Hanzalová
  5. PhDr. Petr Kaplan
  6. RNDr. Pavel Kopřiva
  7. Ing. Josef Matoušek
  8. Antonín Procházka
  9. Ing. Jaroslav Slanec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Ledl, předseda Návrhového výboru ZMČ

Číslo tisku:    P10-119210/2015

Zpět na začátek usnesení