Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vymezení působnosti a náplň činnosti Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/37/2015
Číslo materiálu: 33
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 a)  vymezení působnosti a náplň činnosti Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ  Praha 10 ve znění podle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)  Pravidla pro udělování a odnímání čestného občanství městské části Praha 10 ve znění podle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. PhDr. Choděra, předseda VČO

Číslo tisku:    P10-092626/2015

Zpět na začátek usnesení