Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/38/2015
Číslo materiálu: 29
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Čunátová, předsedkyně KoV

Číslo tisku:    P10-085676/2015

Zpět na začátek usnesení