Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/7/2015
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1.  zrušuje

     část usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 v bodě II.

 

  1. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

 

 

Narozen (a)

Číslo prodávané jednotky dle Prohlášení vlastníka

Kupní cena prodávané jednotky Kč

******

******

******

2005/55

438 840

******

******

******

2005/56

150 420

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/57

520 260

******

******

******

 

 

 

- 2 -

 

******

******

******

2005/58

439 392

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/59

386 952

******

******

******

2005/60

383 640

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/61

440 910

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/62

387 642

******

******

******

2005/63

386 952

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/64

443 532

******

******

******

2005/65

379 362

******

******

******

2005/66

383 640

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/67

440 220

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/68

377 292

******

******

******

 

 

******

******

******

2005/69

386 952

******

******

******

2005/70

443 532

******

******

******

2005/71

387 642

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek)

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-087393/2015

Zpět na začátek usnesení