Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/6/2015
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, a to bez výhrad

           

II. bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2014

 

III. schvaluje

 a) příděly z hospodářského výsledku roku 2014 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle tabulky:

 

Organizace

HV/2014

Fond odměn

Fond rezerv

Základní školy

 

 

 

Brigádníků

407 750,02

260 000,02

147 750,00

Břečťanová

298 729,76

238 909,00

59 820,76

Gutova

103 395,56

62 037,00

41 358,56

Hostýnská

153 841,00

123 000,00

30 841,00

Jakutská

228 126,30

60 000,00

168 126,30

Karla Čapka

145 361,26

115 000,00

30 361,26

Nad Vodovodem

310 697,34

215 000,00

95 697,34

Olešská

1 176 014,97

505 608,00

670 406,97

Švehlova

426 339,55

298 500,00

127 839,55

 

 

- 2 -

 

 

 

U Roháč. kasáren

198 378,84

31 508,00

166 870,84

U Vršovic. nádraží

291 114,76

100 000,00

191 114,76

V Rybníčkách

245 746,56

100 000,00

145 746,56

Eden (Vladivostocká)

305 686,48

205 686,48

100 000,00

celkem ZŠ

4 291 182,40

2 315 248,50

1 975 933,90

Mateřské školy

     

Bajkalská

315 116,08

100 000,00

215 116,08

Benešovská

175 625,01

139 900,00

35 725,01

Dvouletky

168 598,32

18 600,00

149 998,32

Hřibská

228 602,59

80 000,00

148 602,59

Chmelová

352 939,27

247 100,00

105 839,27

Kodaňská

277 535,78

50 000,00

227 535,78

Přetlucká

524 841,78

150 000,00

374 841,78

Magnitogorská

141 360,96

91 962,00

49 398,96

Mládežnická

331 787,95

210 000,00

121 787,95

Nedvězská

123 642,58

80 300,00

43 342,58

Omská

112 522,78

78 765,00

33 757,78

Štěchovická

142 549,08

28 509,00

114 040,08

Tolstého

5 271,21

2 000,00

3 271,21

Troilova

222 606,39

155 651,00

66 955,39

Tuchorazská

99 343,12

2 096,00

97 247,12

U Roháč. kasáren

244 736,98

44 000,00

200 736,98

U Vršovic. nádraží

49 969,01

0,00

49 969,01

Ve stínu

120 362,62

30 000,00

90 362,62

Vladivostocká

226 729,43

147 000,00

79 729,43

Zvonková

236 927,09

80 000,00

156 927,09

celkem MŠ

4 101 068,03

1 735 883,00

2 365 185,03

Školní jídelna

344 248,25

218 000,00

126 248,25

KD Barikádníků

80 164,30

40 082,00

40 082,30

ZŠ, MŠ, ŠJ, KDB

8 816 662,98

4 309 213,50

4 507 449,48

LDN

 

 

 

hlavní činnost

221 950,68

0,00

221 950,68

doplňková činnost

600 000,00

0,00

600 000,00

CSOP

 

 

 

hlavní činnost

29 806,33

0,00

29 806,33

doplňková činnost

208 905,28

0,00

208 905,28

CELKEM

9 877 325,27

4 309 213,50

5 568 111,77

 

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2014

 

 

- 3 -

 

 

IV. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1 zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2014 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle tabulky v bodě III. tohoto usnesení

                                                                                                     Termín: 30. 6. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:      P10-036221/2015

Zpět na začátek usnesení